lunes, 1 de diciembre de 2014

CURSO ETWINNING

DATA: 2 DECEMBRO 2014
HORA: 18'30 H
LUGAR: AULA INFORMÁTICA ENFRENTE DA AULA DE 2º ESO A

MATERIAIS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE O USO DAS TIC

Comenzamos de novo a completar a nosa formación no uso das TIC no noso centro.

Neste curso 2014-2015 levaremos a cabo un seminario e un curso. Poderedes coñecer o desenvolvemento dos mesmos a través da información que colgaremos neste blog.

Espero que sexa do voso interese e vos sexa útil.

Seminario: Programas europeos no  IES Afonso X O sabio

CONTIDOS:
·         programa Erasmus+:
o    Que é?
o    Quen quere participar?
o    Temas
o    Búsqueda de socios
o    Elaboración do proxecto
·           Fomento de boas prácticas desde os programas europeos. Difusión
o    Utilización dos blogs
o    Uso de Twinspaces e eTwinning
·         A importancia das linguas estranxeiras para a nosa comunidade educativa e a súa integración na vida cotiá do centro.
·         O traballo por proxectos
o    En que consiste?
o    Procedementos do traballo por proxectos
o    distribución do traballo en pequenos grupos entre o alumnado participante
o    uso de google drive ou Dropbox

o    uso de GOOGLE SITES ou WIKI

Curso de formación sobre as novas tecnoloxías aplicadas ao fomento de programas europeos

Nº HORAS: 30 horas certificadas polo CEFORE, o curso da AULA VIRTUAL non terá certificado

CONTIDOS:

Programa eTwinning: (3 sesións):
·                    Que é eTwinning
·                    Como rexistrarse
·                    Navegar pola páxina
·                    Localizar socios
Uso de Twinspaces: (3 sesións)
·                    Que é Twinspaces
·                    Como rexistrarse
·                    Navegar pola páxina
·                    Crear actividades e subir documentos
Traballo na aula virtual: curso na aula virtual do centro (2 sesions presenciais e 23 en liña)
  Rexistrarse como course creator
·               Rexistar alumnos e formar grupos
·               Crear curso:
§  Maqueta do curso
§  Engadir recursos
§  Engadir actividades
§  Calificacións
§  Importar/exportar documentos
Plataformas para compartir arquivos: (6 recreos)
·               Dropbox. Google drive
·               Google sites
·               WIKI


lunes, 26 de mayo de 2014

JORNADAS MAYO 2014

En el mes de mayo de 2014 celebramos en en IES AFONSO X O SABIO (Cambre) unas jornadas, abiertas a toda la comunidad educativa, en las que presentamos las actividades de formación que llevamos a cabo a lo largo del curso 2013-2014.
Las actividades formativas que tienen relación con el uso de las TIC en el aula aparecen resumidas en la siguiente presentación: